Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Paza si ordine ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Traditii si obiceiuri ... detalii

  Zilele comunei ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 Monitor


 

Monitor Oficial Local

 

- Statutul unitatii administrativ teritoriale

 

- Regulamentele privind procedurile administrative

 

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative ;

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local

Registrul pentru evidența hotărârilor consiliului local

Hotărârile consiliului local

 

- Dispozitiile autoritatii executive

 

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale primarului

Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului

Dispozițiile primarului

 

- Documente si informatii financiare

 

- Alte documente

 

Registrul privind refuzurile de a semna/contrasemna/aviza actele administrative , precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotârilor consiliului local și dispozițiilor primarului cu caracter normativ

Informări în prealabil, din oficiu , asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățole administrației publice locale

Informări în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Procesele-verbale ale ședințelor consiliului local

Declarații de căsătorie

Concursuri

Anunturi de interes public

 

 

Despre noi

 

  - Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei


  - Conducere


  - Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere


  - Agenda conducerii


  - Organizare


  - Regulament de organizare şi funcţionare


  - Organigrama


  - Instituţii care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei


  - Carieră - anunţurile posturilor scoase la concurs


  - Programe şi strategii


  - Rapoarte şi studii


  - Rapoarte


  - Studii

 

Transparenta decizionala

 

Solicitare informatii de interes public

 

Persoana responsabila pentru accesul cetatenilor la informatia de interes public

 

Lista cu documente de interes public

 

Model de cerere tip / formular pentru solicitare informatii in baza Legii nr. 544/2001

 

Modalitate contestare a deciziei si modele formulare

 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

Buletinul informativ al informatiilor de interes public

 

Organizare Primarie

 

Stat functii si organigrama

 

Regulament de organizare si functionare

 

Cariere