Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Paza si ordine ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Traditii si obiceiuri ... detalii

  Zilele comunei ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 Hotarari


 

2024

 

HCL 25 din 23.04.2024 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale , a mandatului de consilier local al domnului Anitoaie Ioan ... detalii

HCL 24 din 23.04.2024 privind organizarea evenimentului ” Bucurati-va de folclor ” ... detalii

HCL 23 din 23.04.2024 privind transferarea   sumei de 72.000 lei din bugetul local al comunei Capu Campului,  ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA  PENTRU DEZVOLTAREA RETELELOR DE GAZE NATURALE VALEA MOLDOVEI SI CAPU CAMPULUI ... detalii

HCL 22  din 23.04.2024  privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 ... detalii

HCL 21 din  23.04.2024 privind aprobarea executiei bugetare pentru trim.I 2024 ... detalii

HCL 20 din 23.04.2024 privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie nr. 3921 din 20.09.2017 , emisa de CEC BANK SA- Sucursala Suceava  ,  pana la data de 26.09.2024, pentru proiectul „ Extindere retele de canalizare si alimentare cu apa in comuna Capu Campului, judetul Suceava ” ... detalii

HCL 19 din 23.04.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

HCL 18 din 22.03.2024 privind aprobarea Planului pentru  asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2024 ... detalii

HCL 17 din 22.03.2024 privind transferarea   sumei de 40.000 lei din bugetul local al comunei Capu Campului,  ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA  PENTRU DEZVOLTAREA RETELELOR DE GAZE NATURALE VALEA MOLDOVEI SI CAPU CAMPULUI ... detalii

HCL 16 din 22.03.2024 privind utilizarea sumei de 90.400 lei din excedentul bugetului local ... detalii

HCL 15  din 22.03.2024  privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 ... detalii

HCL 14 din 29.02.2024 privind decontarea  cheltuielilor pentru naveta cadrelor  didactice si a personalului didactic auxiliar  de la Scoala gimnaziala „Ion Barbir ”Capu Campului , pentru luna ianuarie   2024 ... detalii

HCL 13  din 29.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  a aparatului de specialitate al primarului comunei  Capu Campului, jud. Suceava ... detalii

HCL 12  din 29.02.2024 privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Capu Campului, judetul  Suceava ... detalii

HCL 11 din  13.02.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 ... detalii

HCL 10 din 30.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Capu Campului, incepand cu luna ianuarie 2024 ... detalii

HCL 9 din 30.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul familiei  ocupationale “ Administratie ”  din aparatul de specialitate al primarului  comunei Capu Campului, incepand cu luna ianuarie 2024 ... detalii

HCL 8 din 30.01.2024 privind  achizitionarea de servicii  juridice de consultanta, de asistenta  si/sau de reprezentare ... detalii

HCL 7 din 30.01.2024 privind aprobarea  Studiului de fezabilitate, a  indicatorilor  tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie “ Infiintare sistem  distributie gaze naturale in comuna Capu Campului, judetul Suceava ”  , aprobat pentru  finantare prin Programul national de investitii “ Anghel Saligny ”... detalii

HCL 6 din 30.01.2024 privind implementarea proiectului “ Investitii in solutii publice de e-guvernare si TIC la nivelul Primariei comunei Capu Campului ” ... detalii

HCL 5 din 30.01.2024 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   si a devizului general actualizat dupa finalizarea procedurii de achizitie a lucrarilor  pentru obiectivul de investitii „Reabilitare  si modernizare drumuri comunale  in  comuna Capu Campului, judetul Suceava” , aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii “ Anghel Saligny ” ... detalii

HCL 4 din 30.01.2024 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Capu Campului ... detalii

HCL 3 din 30.01.2024 privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pentru anul 2024 ... detalii

HCL 2 din 30.01.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 ... detalii

HCL 1 din 30.01.2024 privind aprobarea conturilor de  executie a bugetului local si a bugetului imprumuturilor interne pentru anul 2023 ... detalii

 

 

2023

 

 

HCL 81 din 27.12.2023 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Capu Campului, judetul Suceava, pentru anul scolar 2024-2025 ... detalii

 

HCL 80 din 27.12.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

 

HCL 79 din 27.12.2023  aprobarea organigramei si  a statului de functii pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei  Capu Campului, judetul Suceava ... detalii

 

HCL 78 din 27.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 ... detalii

 

HCL 77 din 27.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru  anul 2023 ... detalii

 

 

HCL 76 din 08.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 ... detalii

 

HCL 75 din 08.12.2023 privind participarea comunei Capu Campului la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice , in vederea finantarii investitiei ” Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la dispensarul medical existent in comuna Capu Campului prin lucrari de modernizare, recompartimentare, mansardare si dotare” ... detalii

 

HCL 74 din 20.11.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Capu Campului,judetul Suceava, incepand cu luna noiembrie 2023 ... detalii

 

HCL 73 din 20.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Capu Campului ... detalii

 

HCL 72 din 20.11.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 ... detalii

 

HCL 71 din 20.11.2023 privind modificarea componentei Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, urbanism, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, turism ... detalii

 

HCL 70 din 30.10.2023 privind  constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale , a mandatului de consilier local al domnului  Birsan Dumitru ... detalii

 

HCL 69 din 30.10.2023 privind  stabilirea salariilor de baza pentru unele functii  contractuale de executie   din aparatul de specialitate al primarului  comunei Capu Campului, incepand cu luna octombrie  2023 ... detalii

 

HCL 68 din 30.10.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare  al comunei Capu Campului,  incepand cu luna octombrie 2023 ... detalii

 

HCL 67 din  30.10.2023 privind  trecerea din domeniul privat al comunei Capu   Campului in domeniul public al comunei Capu Campului a bunurilor imobile teren in suprafata de 1.011 mp. si constructii C1-C5 inscrise in CF nr. 32246 ... detalii

 

HCL 66 din 30.10.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru  anul 2023 ... detalii

 

HCL 65 din 30.10.2023 privind aprobarea executiei bugetare pentru trim. III 2023 ... detalii

 

HCL 64 din 30.10.2023 privind utilizarea  sumei de 44.000 lei din excedentul bugetului local ... detalii

 

HCL 63 din 28.09.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

 

 

HCL 62 din 28.09.2023 privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie nr. 3921 din 20.09.2017 , emisa de CEC BANK SA- Sucursala Suceava , pana la data de 26.06.2024, pentru proiectul „ Extindere retele de canalizare si alimentare cu apa in comuna Capu Campului, judetul Suceava ” ... detalii

 

 

HCL 61 din 28.09.2023 privind participarea comunei Capu Campului ,in calitate de membru asociat , la constituirea „ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DEZVOLTAREA RETELELOR DE GAZE NATURALE VALEA MOLDOVEI SI CAPU CAMPULUI ” ... detalii

 

 

HCL 60 din 28.09.2023 privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului de Politie Judetean Suceava a unui spatiu din cladirea Sediu Primarie Capu Campului ... detalii

 

 

HCL 59 din 28.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Capu Campului in Consiliul de administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei ale Scolii gimnaziale „ Ion Barbir” Capu Campului, pentru anul scolar 2023-2024 ... detalii

 

 

HCL 58 din 2809.2023 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica ... detalii

 

 

HCL 57 din 28.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Capu Campului ... detalii

 

 

HCL 56 din 28.09.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 ... detalii

 

 

HCL 55 din 29.08.2023 privind decontarea  cheltuielilor pentru naveta cadrelor  didactice şi a personalului didactic auxiliar  de la Şcoala gimnazială „Ion Barbir ”Capu Câmpului , pentru luna iulie 2023 ... detalii

 

HCL 54 din 29.08.2023 privind  aprobarea documentaţiei de urbanism  Plan Urbanistic  Zonal ( PUZ) pentru suprafața totală de 4301 mp. teren arabil situat în extravilanul comunei Capu Câmpului, județul Suceava- pentru construire : CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE - P+M, CAPELĂ,  ANEXE GOSPODĂREȘTI, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENT LA REȚEAUA ELECTRICĂ ... detalii ; anexa PUZ

 

HCL 53 din 29.08.2023 privind  aprobarea documentaţiei de urbanism  Plan Urbanistic  Zonal( PUZ) pentru introducere în intravilan a suprafeţei de 1955 mp. teren situat în extravilanul comunei  Capu Câmpului  în scopul- construire pensiune turistică P+E ... detalii

 

HCL 52 din 29.08.2023 privind  neasumarea responsabilității  organizării și  derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al  României,  la nivelul comunei Capu Câmpului ... detalii

 

HCL 51 din 21.07.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Şcoala gimnazială „Ion Barbir ”Capu Câmpului , pentru luna iunie 2023 ... detalii

HCL 50 din 21.07.2023 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Capu Câmpului, judetul Suceava ... detalii

 

HCL 49 din 21.07.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „ Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente în comuna Capu Câmpului, județul Suceava”, spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență ... detalii

 

HCL 48 din 21.07.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Capu Câmpului, judeţul Suceava ... detalii

 

HCL 47 din 21.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trim. II 2023 ... detalii

 

HCL 46 din 21.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Capu Câmpului ... detalii

 

HCL 45 din 21.07.2023privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 ... detalii

 

HCL 44 din 23.06.2023 privind aprobarea proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din Județul Suceava” ... detalii

 

HCL 43 din 23.06.2023 privind alegerea președintelui de ședință ... detalii

 

HCL 42 din 23.06.2023   privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar de la Școala gimnazială ”Ion Barbir” Capu Câmpului, pentru luna  mai 2023 ... detalii

 

HCL 41 din  23.06.2023  privind  atestarea la domeniul privat al comunei Capu Câmpului a unor terenuri ... detalii

 

HCL 40 din 23.06.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ... detalii

 

HCL 39 din 23.06.2023 privind utilizarea  sumei de  129.800 lei din excedentul bugetului local ... detalii

 

HCL 38 din 16.06.2023 privind aprobarea participării comunei Capu Câmpului la Parteneriatul LEADER 2023-2027 cu denumirea ”Asociația Grupul de Acțiune Locală  Confluențe Nordice ” ... detalii

 

HCL 37 din 31.05.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar de la Școala gimnazială ”Ion Barbir” Capu Câmpului, pentru luna aprilie 2023 ... detalii

 

HCL 36 din 31.05.2023 privind privind utilizarea  sumei de  5.050 lei din excedentul bugetului local ... detalii

 

HCL 35 din  31.05.2023 privind concesionarea imobilului dispensar, cu număr cadastral 31206-C1 înscris în cartea funciară CF 31206  Capu Câmpului, care aparține domeniului  privat al comunei Capu Câmpului ... detalii

 

HCL 34 din 31.05.2023 privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava ... detalii

 

HCL 33 din 31.05.2023 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava ... detalii

 

HCL 32 din 05.05.2023 privind trecerea din  domeniului public  al comunei Capu Câmpului, judeţul Suceava în domeniul public al județului Suceava a tronsonului de  drum comunal DC 28A , km 0+000 -1+075 ... detalii

 

HCL 31 din 27.04.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar de la Școala gimnazială ”Ion Barbir” Capu Câmpului, pentru luna martie 2023 ... detalii

 

HCL 30 din 27.04.2023 privind aprobarea execuției bugetare pentru trim.I 2023 ... detalii

 

HCL 29 din 27.04.2023 privind atribuirea denumirilor străzilor din  comuna  Capu Câmpului, judetul Suceava ... detalii

 

HCL 28 din 27.04.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie nr. 3921 din 20.09.2017 , emisă de CEC BANK SA- Sucursala Suceava  ,  până la data de 26.12.2023, pentru proiectul „ Extindere reţele de canalizare şi alimentare cu apă în comuna Capu Câmpului, judeţul Suceava ” ... detalii

 

HCL 27 din 03.04.2023  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ” Construire și dotare Școală cu clasele I-IV , sat Capu Câmpului nr. 430A, comuna Capu Câmpului, județul Suceava” ... detalii

 

HCL 26 din 03.04.2023 privind predarea către M.D.L.P.A.  prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”- S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ” Construire și dotare Școală cu clasele I-IV , sat Capu Câmpului nr. 430A, comuna Capu Câmpului, județul Suceava” ... detalii

 

HCL 25 din 27.03.2023  privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar de la Școala gimnazială ”Ion Barbir” Capu Câmpului, pentru luna februarie 2023 ... detalii

 

HCL 24 din  27.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință ... detalii

 

HCL 23 din 27.03.2023 privind modificarea Hotărârii consiliului local nr. 47 din 30.08.2022 ... detalii

 

HCL 22 din 27.03.2023 privind utilizarea sumei de 117.700 lei din excedentul bugetului local ... detalii

 

HCL 22 din 27.03.2023 privind utilizarea sumei de 117.700 lei din excedentul bugetului local ... detalii

 

HCL 21 din 10.03.2023 privind implementarea proiectului ”Modernizare drum comunal în comuna Capu Câmpului , județul Suceava" ... detalii

 

HCL 20 din 27.02.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar de la Școala gimnazială ”Ion Barbir” Capu Câmpului, pentru luna ianuarie 2023 ... detalii

 

HCL 19 din 27.02.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023 ... detalii

 

HCL 18 din 27.02.2023 privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Capu Câmpului, județul Suceava ... detalii

HCL 17 din 27.02.2023 privind modificarea statului de funcții al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Capu Câmpului ... detalii

 

HCL 16 din 27.02.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministrul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului ” HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963 ... detalii

 

HCL 15 din 27.02.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Capu Câmpului a imobilului clădire Anexă-Remiză PSI ... detalii

 

HCL 14 din 27.02.2023 privind completare inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Capu Câmpului, județul Suceava ... detalii

 

HCL 13 din 27.02.2023 privind achizițíonarea de servicii pentru întocmirea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție ”Modernizare drum comunal în comuna Capu Câmpului, județul Suceava” ... detalii

 

HCL 12 din 27.01.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar de la Școala gimnazială ”Ion Barbir” Capu Câmpului, pentru luna decembrie 2022 ... detalii

 

HCL 11 din 27.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale de execuție din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Capu Câmpului ... detalii

 

HCL 10 din 27.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții contractuale de execuție din aparatul de specialitate al primaruli comunei Capu Câmpului ... detalii

 

HCL 9 din 27.01.2023 privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare ... detalii

 

HCL 8 din 27.01.2023 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. pentru introducere în intravilan a suprafeței de 4836 mp. teren extravilan pentru construire casă de vacanță P+ M ... detalii

 

HCL 7 din 27.01.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Capu Câmpului , județul Suceava, pentru anul școlar 2023-2024 ... detalii

 

HCL 6 din 27.01.2023 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav în anul 2023 ... detalii

 

HCL 5 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului împrumutilor interne pentru anul 2023 ... detalii

 

HCL 4 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Capu Câmpului ... detalii

 

HCL 3 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ... detalii

 

HCL nr.2 din 27.01.2023 privind aprobarea conturilor de execuție a bugetului local și a bugetului împrumuturilor interne pentru anul 2022 ... detalii

 

HCL nr.1 din 27.01.2023 privind modificarea Hotărârii consiliului local nr. 60 din 25.11.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare drumuri comunale în comuna Capu Câmpului, judeţul Suceava” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny , precum și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local ... detalii

 

Hotarari arhivate 2022

 

29.01.2021

26.02.2021

29.03.2021

20.04.2021

13.05.2021

28.06.2021

30.07.2021

30.08.2021

29.09.2021

18.10.2021

09.11.2021

25.11.2021

17.12.2021

22.12.2021